Oferta Científica/Tecnològica

Seguretat alimentària. Avaluació del risc.

 • L’anàlisi del risc té tres components:
  • l’avaluació del risc
  • la gestió del risc
  • la comunicació del risc
 • L’avaluació del risc es concep fonamentalment com un mètode d’organització sistemàtica de la informació científica que proporciona la base científica per adoptar decisions de gestió del risc.
 • L’avaluació del risc consta de quatre etapes:

Identificació del perill

Identificació dels possibles agents biòtics o abiòtics que poden estar presents en un aliment determinat o en un grup d’aliments i dels seus possibles efectes nocius per a la salut.

Exigeix la recol·lecció, l’organització i l’avaluació de la informació científica pertinent procedent de

 • estudis epidemiològics en humans,
 • estudis toxicològics en animals,
 • assajos in vitro,

que permeten vincular un agent i la seva font a la malaltia. Per fer aquests estudis és important disposar de mètodes analítics apropiats per als agents biòtics/abiòtics i les matrius.

Caracterització del perill

Avaluació qualitativa i/o quantitativa de la naturalesa dels efectes nocius per a la salut relacionats amb agents biòtics o abiòtics que puguin estar presents en els aliments.

S’ha de fer un model d’avaluació dosi-resposta. No obstant això, les dades sobre la resposta a la dosi són limitades o inexistents en el cas d’agents biòtics, per la qual cosa l’avaluació només s’ha de dur a terme si es disposa de les dades necessàries.

Determinació de l’exposició

Avaluació qualitativa i/o quantitativa de la ingestió probable d’agents biòtics o abiòtics a través dels aliments.
Les dades sobre concentració dels agents en els aliments es combinen amb el consum d’aliments avaluats a través de

 • estudis de la dieta total,
 • estudis selectius de determinats aliments,
 • estudis de porcions.

Caracterització del risc

Estimació qualitativa i/o quantitativa de la probabilitat d’aparició d’un efecte nociu per a la salut i de la seva gravetat en una població específica.
La caracterització del risc es fa integrant la informació generada en les fases precedents per elaborar un model de distribució del risc per a la població.

 1. IDENTIFICACIÓ, DETECCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE CONTAMINANTS BIÒTICS I ABIÒTICS

Contaminants abiòtics

 • Determinació d’antibiòtics en matrius biològiques
  • Cloramfenicol
  • Multi-AGP
  • Aminoglicòsids
  • Sulfamides
  • Fluoroquinolones
  • b-lactàmics
 • Determinació d’hormones peptídiques en matrius biològiques
 • Analítica de micotoxines
  • Aflatoxina B1, M1, total
  • Ocratoxina A
  • Fumonisina
  • DON
  • Toxina T-2
  • Zearalenona
 • Contaminants orgànics persistents (COP)
 • Metalls
 • Pesticides

Contaminants biòtics

 • Determinació de virus entèrics
  • Virus de l’hepatitis A
  • Virus de gastroenteritis (astrovirus, rotavirus, norovirus)
 • Detecció de patògens alimentaris en mostres alimentàries
  • Salmonella
  • Listeria
  • Escherichia coli enterohemorràgic
  • Aeromonas
  • Enterobacteriaceae (Serratia marcescens, Klebsiella pneumoniae i Proteus mirabilis)
 • Determinació de paràsits en aigües de reg d’aliments i en els productes alimentaris
 • Detecció de microorganismes que alteren els aliments
 • Detecció i identificació d’espècies animals
 • Detecció d’organismes modificats genèticament (OMG)
 • Detecció d’al·lèrgens alimentaris
  • Soja, avellana, cacauet, ametlla, gluten, llet, ou, peix, crustacis, mol·luscs
 1. AVALUACIÓ DEL RISC PER A LA SALUT HUMANA DELS ALIMENTS MITJANÇANT ESTUDIS TOXICOLÒGICS CLÀSSICS I ALTERNATIUS

  In vivo: rata o ratolí

  • Toxicitat aguda
  • Toxicitat subcrònica
  • Toxicitat crònica

   In vitro

  • Toxicitat sistèmica: citotoxicitat
   • Citotoxicitat
  • Toxicitat reproductiva
   • Cultiu d’embrions sencers (WEC)
   • Assaig de reproducció del peix zebra
   • Assaig amb cèl·lules mare embrionàries (EST)
   • Micromassa (MM)
   • Assaig de teratogènesi en embrions de la granota Xenopus (FETAX)
  • Genotoxicitat
   • Micronucleus Test (MNT)
   • Comet assay
  • Carcinogènesi
   • Cell Transformation Assay (CTA)


 • © 2024 Universitat de Barcelona - Campus de l'Alimentació de Torribera | Tel.: 934 031 980

  Disseny i SEO: www.comunic-art.com web