Grups de Recerca

En aquest apartat podeu consultar els grups d'investigació de l'INSA, les seves línies d'investigació, i les seves dades de contacte.

Senyalització cel·lular nutricional

Informació:

Investigador Principal: Dra. Joana Relat Pardo.

Correu electrònic: jrelat@ub.edu

SGR: 2017SGR683

  • Definir els mecanismes moleculars i les vies de senyalització per les quals determinats compostos de la dieta o perfils nutricionals generen una resposta metabòlica en els diferents òrgans i teixits.
  • Identificar els mecanismes moleculars implicats en els efectes saludables de determinats compostos de la dieta o perfils nutricionals sobre el desenvolupament i prevenció de patologies metabòliques lligades a una alteració en l'homeòstasi lipídica (obesitat, fetge gras, resistència a la insulina).
  • Estudiar els efectes de la dieta en relació amb l'envelliment saludable.

Linies d'Investigació

ANTIOX-AgriFood Biotech

Informació:

Investigador Principal: Dr. Sergi Munné.

Correu electrònic: smunne@ub.edu

Web: http://antiox-ecophys.com/

SGR: Fisiologia de les Plantes en Relació amb l’Ambient (FISVEG)


Linies d'Investigació

- Bioestimulants i biofertilitzants per la millora de la qualitat de fruites. (Contacte: Sergi Munné smunne@ub.edu)
Area de recerca: (Composició i valor nutritiu dels aliments)
Sector de Mercat: (Productes ecològics) (Oli d'Oliva) (Altres Fruites i Verdures) (Tomàquet) (Cítrics) (Dieta Mediterrània)

- Composició d'aliments: vitamina E i carotenoids. (Contacte: Sergi Munné smunne@ub.edu)
Area de recerca: (Composició i valor nutritiu dels aliments)
Sector de Mercat: (Productes ecològics) (Oli d'Oliva) (Altres Fruites i Verdures) (Tomàquet) (Cítrics) (Dieta Mediterrània)

- Fisiologia i tecnologia de fruites. (Contacte: Sergi Munné smunne@ub.edu)
Area de recerca: (Composició i valor nutritiu dels aliments)
Sector de Mercat: (Productes ecològics) (Oli d'Oliva) (Altres Fruites i Verdures) (Tomàquet) (Cítrics) (Dieta Mediterrània)

Amines i Poliamines Bioactives als Aliments

Informació:

Investigador Principal: Dra. M. Carmen Vidal.

Correu electrònic: mcvidal@ub.edu

SGR: Compostos Bioactius dels Aliments


Linies d'Investigació

- Intolerància a la histamina: Biomarcadors metabolòmics i genòmics, estudis clínics, microbioma i probiòtics amb activitat DAO. (Contacte: Dra M. Carmen Vidal mcvidal@ub.edu)
Area de recerca: (Influència de la dieta i l'activitat física en la salut de la població) (Desenvolupament de tècniques d'anàlisi químic) (Efectes sobre l'organisme)
Sector de Mercat: (Consumidors) (Complements alimentosos)

- Composició qualitativa i quantitativa de compostos bioactius dels aliments. Avaluació de la ingesta i del risc. Interaccions amb medicaments. (Contacte: Dra M. Carmen Vidal mcvidal@ub.edu)
Area de recerca: (Seguretat abiòtica) (Composició i valor nutritiu dels aliments)
Sector de Mercat: (Peix) (Altres Fruites i Verdures) (Consumidors) (Carn i Derivats) (Administració Pública) (Altres Begudes)

- Qualitat i Seguretat Alimentària: indicadors de qualitat higiènica i noves eines (formulació, processat i cuinat) per la reducció de compostos potencialment perillosos en aliments. Gestió i prevenció del frau en aliments de qualitat diferenciada. (Contacte: mcvidal@ub.edu)
Area de recerca: (Optimització de processos i millora de la qualitat dels aliments) (Autenticació i control del frau) (Seguretat abiòtica)
Sector de Mercat: (Peix) (Gastronomia i Ciències Culinàries) (Altres Fruites i Verdures) (Consumidors) (Carn i Derivats) (Administració Pública) (Altres Begudes) (Aigua)

Antioxidants Naturals: Polifenols

Informació:

Investigador Principal: Dra. Rosa Lamuela.

Correu electrònic: lamuela@ub.edu

Web: http://www.polyphenolresearch.com

SGR: Polifenols Naturals i altres Components Bioactius en els Aliments


Linies d'Investigació

- Anàlisi de components bioactius en aliments i mostres biològiques. (Contacte: Dra Rosa M Lamuela lamuela@ub.edu)
Area de recerca: (Desenvolupament de tècniques d'anàlisi biològic) (Desenvolupament de tècniques d'anàlisi químic)
Sector de Mercat: (Olis i Greixos) (Oli d'Oliva) (Altres Fruites i Verdures) (Tomàquet) (Cítrics) (Cervesa) (Vi) (Cacau)

- Estudis clínics i epidemiològics. (Contacte: Dra Rosa M Lamuela lamuela@ub.edu)
Area de recerca: (Influència de la dieta i l'activitat física en la salut de la població) (Efectes sobre l'organisme)
Sector de Mercat: (Olis i Greixos) (Oli d'Oliva) (Tomàquet) (Dieta Mediterrània) (Vi)

- Factors que modifiquen la presència dels compostos bioactius i la seva efectivitat. (Contacte: Dra Rosa M Lamuela lamuela@ub.edu)
Area de recerca: (Composició i valor nutritiu dels aliments)
Sector de Mercat: (Productes ecològics) (Olis i Greixos) (Oli d'Oliva) (Altres Fruites i Verdures) (Tomàquet) (Cítrics) (Cervesa) (Vi) (Cacau)

Aspectes Nutricionals i Bromatològics dels Lípids

Informació:

Investigador Principal: Dra. M. Carmen López.

Correu electrònic: mclopez@ub.edu

SGR: Polifenols Naturals i altres Components Bioactius en els Aliments


Linies d'Investigació

- Composició i estabilitat de la llet materna. (Contacte: Dra M. Carmen López mclopez@ub.edu)
Area de recerca: (Composició i valor nutritiu dels aliments)
Sector de Mercat: (Llet Materna)

- Efecte del consum de l’oli d’oliva en la prevenció de malalties cardiovasculars. (Contacte: Dra M. Carmen López mclopez@ub.edu)
Area de recerca: (Efectes sobre l'organisme)
Sector de Mercat: (Oli d'Oliva)

- Importància dels àcids grassos durant la primera etapa de la vida. (Contacte: mclopez@ub.edu)
Area de recerca: (Efectes sobre l'organisme)
Sector de Mercat: (Llet Materna)

Autoimmunitat, Immunonutrició i Tolerància (AIT)

Informació:

Investigador Principal: Dra. Margarida Castell.

Correu electrònic: margaridacastell@ub.edu

Web: https://www.ub.edu/portal/web/dp-bioquimicaifisiologia/autoimmunitat-i-tolerancia

SGR: Grup de Teràpia Anticancerosa, Immunomodulació i Nutrigenòmica


Linies d'Investigació

- Estudis preclínics en inflamació, al·lèrgia i desenvolupament del sistema immunitari intestinal. (Contacte: Dra Margarida Castell i Dr Francisco Pérez franciscoperez@ub.edu)
Area de recerca: (Efectes sobre l'organisme)
Sector de Mercat: (Llet Materna)

- Immunomodulació i components bioactius de la llet materna. (Contacte: Dra Margarida Castell i Dra Angels Franch angelsfranch@ub.edu)
Area de recerca: (Composició i valor nutritiu dels aliments)
Sector de Mercat: (Complements alimentosos) (Llet Materna)

- Immunonutrició experimental amb cacau i antioxidants. (Contacte: Dra Margarida Castell margaridacastell@ub.edu)
Area de recerca: (Efectes sobre l'organisme)
Sector de Mercat: (Complements alimentosos) (Cacau)

Bioanàlisi

Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional i dels Aliments

Informació:

Investigador Principal: Dra. Cristina Andrés-Lacueva.

Correu electrònic: candres@ub.edu

Web: http://www.nutrimetabolomics.com/

SGR: Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional i dels Aliments


Linies d'Investigació

- Estudi de patrons dietètics saludables i qüestionaris de dieta. Desenvolupament de taules de composició d'aliments i bases de dades de biomarcadors de consum de compostos bioactius. Caracterització del "Food metabolome". (Contacte: Dra. Cristina Andrés-Lacueva candres@ub.edu)
Area de recerca: (Influència de la dieta i l'activitat física en la salut de la població) (Efectes sobre l'organisme)
Sector de Mercat: (Productes ecològics) (Pa i Brioixeria) (Gastronomia i Ciències Culinàries) (Dieta Mediterrània) (Consumidors) (Complements alimentosos) (Llet Materna) (Cervesa) (Vi) (Cacau)

- Estudi de perfils metabolòmics associats a metabotips de risc de malaltia i/o envelliment saludable. Diferències interindividuals a l'exposició a aliments, identificació resonedors alts i baixos. Estudis RCTs, cohorts i/o epidemiològics. (Contacte: Dra. Cristina Andrés-Lacueva candres@ub.edu)
Area de recerca: (Influència de la dieta i l'activitat física en la salut de la població) (Composició i valor nutritiu dels aliments)
Sector de Mercat: (Complements alimentosos) (Llet Materna) (Cervesa) (Vi) (Cacau)

- Validació de protocols d'anàlisi metabolòmica per aproximació dirigida i no dirigida mitjançant NMR i LC-MS/MS en mostres biològiques. Estratègies computacionals i bioinformàtiques per a la visualització i interpretació de dades òmiques. (Contacte: Dra. Cristina Andrés-Lacueva candres@ub.edu)
Area de recerca: (Desenvolupament de tècniques d'anàlisi biològic) (Desenvolupament de tècniques d'anàlisi químic)
Sector de Mercat: (Complements alimentosos) (Llet Materna) (Cervesa) (Vi) (Cacau)

Ecologia dels Sistemes Agrícoles

Informació:

Investigador Principal: Dr. Joan Romanyà.

Correu electrònic: jromanya@ub.edu


Linies d'Investigació

- Construcció de la fertilitat del sol en conreus de cereals. (Contacte: Dr Joan Romanyà jromanya@ub.edu)
Area de recerca: (Optimització de processos i millora de la qualitat dels aliments)
Sector de Mercat:

- Ús de cobertes vegetales per la millora dels serveis ecosistèmics en conreus d'horta. (Contacte: Dr Joan Romanyà jromanya@ub.edu)
Area de recerca: (Optimització de processos i millora de la qualitat dels aliments)
Sector de Mercat:

- Ús del compost en el control de la verticilosi. (Contacte: Dr Joan Romanyà jromanya@ub.edu)
Area de recerca: (Optimització de processos i millora de la qualitat dels aliments)
Sector de Mercat:

Eicosanox

Informació:

Investigador Principal: Dr. Juan José Moreno.

Correu electrònic: jjmoreno@ub.edu

SGR: Polifenols Naturals i altres Components Bioactius en els Aliments

Fisiologia Digestiva i Adaptacions Nutricionals (FIDAN)

Informació:

Investigador Principal: Dra. Anna Pérez Bosque.

Correu electrònic: anna.perez@ub.edu

SGR: Grup de Fisiologia i Nutrició Experimental


Linies d'Investigació

- Dieta i envelliment en ratolins SAM propensos a la senescència. (Contacte: Dra. Anna Pérez Bosque anna.perez@ub.edu)
Area de recerca: (Efectes sobre l'organisme)
Sector de Mercat:

- Dieta i prevenció de la malaltia inflamatòria intestinal en models animals. (Contacte: Dra. Anna Pérez Bosque anna.perez@ub.edu)
Area de recerca: (Efectes sobre l'organisme)
Sector de Mercat:

- Regulació de les funcions epitelials de permeabilitat i absorció de nutrients. (Contacte: Dra. Anna Pérez Bosque anna.perez@ub.edu)
Area de recerca: (Efectes sobre l'organisme)
Sector de Mercat:

Fisiologia i Fisiopatologia Nutricionals (FIPAN)

Informació:

Investigador Principal: Dra. Juana M. Planas.

Correu electrònic: jmplanas@ub.edu

Web: http://www.ub.edu/finex/welcome.htm

SGR: Grup de Fisiologia i Nutrició Experimental


Linies d'Investigació

- Estudis de biofuncionalitat de compostos bioactius. (Contacte: Dra Joana Planas jmplanas@ub.edu)
Area de recerca: (Composició i valor nutritiu dels aliments)
Sector de Mercat:

- Estudis de toxicitat i biodisponibilitat d’ingredients funcionals. (Contacte: Dra Joana Planas jmplanas@ub.edu)
Area de recerca: (Seguretat abiòtica)
Sector de Mercat:

- Transport intestinal de nutrients. (Contacte: Dra Joana Planas jmplanas@ub.edu)
Area de recerca: (Efectes sobre l'organisme)
Sector de Mercat:

Genòmica i Proteòmica dels Factors de Virulència Bacterians

Informació:

Investigador Principal: Dr. Joan Tomás.

Correu electrònic: jtomas@ub.edu

Web: http://www.ub.edu/microbiologia/grupgenomica/index.html

SGR: Grup de Genòmica i Proteòmica dels Factors de Virulència Bacterians


Linies d'Investigació

- Biologia molecular de nuclis de lipopolisacàrids (LPS). (Contacte: Dr Joan Tomás jtomas@ub.edu)
Area de recerca: (Desenvolupament de tècniques d'anàlisi biològic) (Seguretat biòtica)
Sector de Mercat: (Consumidors)

- Estudi de glicoestructures presents en aeromones mesòfiles i plesiomones. (Contacte: Dr Joan Tomás i Dra Susana Merino smerino@ub.edu)
Area de recerca: (Desenvolupament de tècniques d'anàlisi biològic)
Sector de Mercat: (Peix) (Marisc) (Consumidors) (Aigua)

- Estudi d’estructures presents en la superfície de gramnegatius implicats en la interacció hoste-patogen. (Contacte: smerino@ub.edu)
Area de recerca: (Seguretat biòtica)
Sector de Mercat: (Consumidors)

Nutrició de Precisió i Crononutrició

Informació:

Investigador Principal: Dra. Maria Izquierdo-Pulido.

Correu electrònic: maria_izquierdo@ub.edu


Linies d'Investigació

- Estudis epidemiològics relacionats amb comportament alimentari i salut. (Contacte: Dra Maria Izquierdo maria_izquierdo@ub.edu)
Area de recerca: (Influència de la dieta i l'activitat física en la salut de la població) (Efectes sobre l'organisme)
Sector de Mercat: (Dieta Mediterrània)

- Nutrició i desenvolupament cognitiu i psicosocial durant la infància i adolescència (Contacte: Dra. Maria Izquierdo maria_izquierdo@ub.edu)
Area de recerca: (Influència de la dieta i l'activitat física en la salut de la població) (Efectes sobre l'organisme)
Sector de Mercat:

- Nutrició, variacions genètiques, son i cronobiologia: impacte sobre la salut. (Contacte: Dra Maria Izquierdo maria_izquierdo@ub.edu)
Area de recerca: (Efectes sobre l'organisme)
Sector de Mercat:

- Obesitat, síndrome metabòlic, cronobiologia, comportaments alimentaris i variacions genètiques (Contacte: )
Area de recerca:
Sector de Mercat:

Grup de Recerca en Toxicologia

Informació:

Investigador Principal: Dr. Jesús Gómez.

Correu electrònic: jesusgomez@ub.edu

Web: http://www.ub.edu/farmaco/ca/toxicologia/recerca/grup_de_recerca_en_toxicologia_gret/1/


Linies d'Investigació

- Avaluació de la toxicitat sobre el desenvolupament amb models experimentals alternatius. (Contacte: Dr Jesús Gómez jesusgomez@ub.edu)
Area de recerca: (Desenvolupament de tècniques d'anàlisi biològic) (Seguretat abiòtica)
Sector de Mercat: (Vi)

- Contaminació dels Aliments. Avaluació de l’Exposició i del Risc. (Contacte: )
Area de recerca: (Seguretat abiòtica)
Sector de Mercat: (Consumidors) (Administració Pública)

- Toxicologia ambiental i ecotoxicologia. Avaluació del risc ambiental. (Contacte: Dr Jesús Gómez jesusgomez@ub.edu)
Area de recerca: (Seguretat abiòtica)
Sector de Mercat: (Consumidors) (Administració Pública)

LIBIFOOD-Lipids i Compostos Bioactius en la Cadena Alimentària

Informació:

Investigador Principal: Dr. Francesc Guardiola.

Correu electrònic: fguardiola@ub.edu

Web: https://libifood.wordpress.com/

SGR: LiBiFOOD - Lípids i Compostos Bioactius en la Cadena Alimentària


Linies d'Investigació

- Caracterització lipídica i autenticació d’aliments: valor nutritiu, comercial i gastronòmic. (Contacte: Dr Francesc Guardiola i Dra Alba Tres atres@ub.edu)
Area de recerca: (Autenticació i control del frau)
Sector de Mercat: (Productes ecològics) (Pinsos) (Olis i Greixos) (Oli d'Oliva) (Carn i Derivats)

- Estudi de compostos bioactius. (Contacte: Dr Francesc Guardiola i Dra Magda Rafecas magdarafecas@ub.edu)
Area de recerca: (Efectes sobre l'organisme) (Composició i valor nutritiu dels aliments)
Sector de Mercat: (Pa i Brioixeria) (Ous i Derivats) (Olis i Greixos) (Gastronomia i Ciències Culinàries) (Complements alimentosos) (Carn i Derivats)

- Optimització de l'estabilitat oxidativa i la vida útil dels aliments. (Contacte: Dr. Francesc Guardiola fguardiola@ub.edu)
Area de recerca: (Optimització de processos i millora de la qualitat dels aliments) (Seguretat abiòtica) (Seguretat biòtica)
Sector de Mercat: (Pinsos) (Pa i Brioixeria) (Ous i Derivats) (Olis i Greixos) (Gastronomia i Ciències Culinàries) (Carn i Derivats)

- Ús de greixos i subproductes grassos en pinsos: influència sobre la qualitat dels aliments d’origen animal. (Contacte: Dr Francesc Guardiola fguardiola@ub.edu)
Area de recerca: (Valorització de subproductes) (Optimització de processos i millora de la qualitat dels aliments) (Autenticació i control del frau) (Composició i valor nutritiu dels aliments)
Sector de Mercat: (Pinsos) (Ous i Derivats) (Olis i Greixos) (Carn i Derivats)

Nutrició Aplicada

Informació:

Investigador Principal: Dr. Andreu Farran Codina.

Correu electrònic: afarran@ub.edu

SGR: Grup de Recerca en Nutrició Aplicada (GRNA)


Linies d'Investigació

- Desenvolupament d'eines de recerca en nutrició: generació de bases de dades, anàlisi i validació de qüestionaris. (Contacte: Dr Andreu Farran Codina afarran@ub.edu)
Area de recerca: (Influència de la dieta i l'activitat física en la salut de la població)
Sector de Mercat:

- Nutrició, activitat física i composició corporal. Interacció entre l'estat nutricional i l'activitat física sobre la salut i l'envelliment. (Contacte: Dr Andreu Farran Codina afarran@ub.edu)
Area de recerca: (Influència de la dieta i l'activitat física en la salut de la població)
Sector de Mercat: (Complements alimentosos)

Odela

Informació:

Investigador Principal: Dra. Cristina Larrea.

Correu electrònic: larrea@ub.edu

Web: http://www.odela.org/


Linies d'Investigació

- Cultura alimentària i salut. (Contacte: Dra Cristina Larrea larrea@ub.edu)
Area de recerca:
Sector de Mercat: (Dieta Mediterrània)

- Història de l’alimentació. (Contacte: Dra Cristina Larrea larrea@ub.edu)
Area de recerca:
Sector de Mercat: (Dieta Mediterrània)

- Turisme, patrimoni i inventari alimentari. (Contacte: Dra Cristina Larrea larrea@ub.edu)
Area de recerca:
Sector de Mercat: (Dieta Mediterrània)

Transport Intestinal i Funció Epitelial de Barrera

Informació:

Investigador Principal: Dra. Ruth Ferrer.

Correu electrònic: rutferrer@ub.edu

Web: https://libifood.wordpress.com/recerca/compostos-bioactius-i-salut/

SGR: LiBiFOOD – Lípids i Compostos Bioactius en la Cadena Alimentària


Linies d'Investigació

- Efecte de prebiòtics sobre indicadors de salut intestinal. (Contacte: Dra Ruth Ferrer i Dra Raquel Martin Venegas raquelmartin@ub.edu)
Area de recerca: (Efectes sobre l'organisme)
Sector de Mercat: (Pinsos) (Complements alimentosos)

- Utilització de l’hidroxianàleg de la metionina en la nutrició del pollastre. (Contacte: Dra Ruth Ferrer rutferrer@ub.edu)
Area de recerca: (Efectes sobre l'organisme) (Composició i valor nutritiu dels aliments)
Sector de Mercat: (Pinsos) (Complements alimentosos)

Unitat de Química Analítica de la Facultat de Farmàcia

Informació:

Investigador Principal: Dr. Lluís Puignou.

Correu electrònic: lluis.puignou@ub.edu

SGR: Química Analítica. Anàlisi de Contaminants.


Linies d'Investigació

- Autenticació i traçabilitat d’aliments. (Contacte: Dr Lluis Puignou i Dr Xavier Saurina xavi.saurina@ub.edu)
Area de recerca: (Autenticació i control del frau)
Sector de Mercat: (Oli d'Oliva) (Altres Fruites i Verdures) (Altres Begudes)

- Determinació de contaminants alimentaris. (Contacte: Dr Lluís Puignou i Dr Oscar Núñez oscar.nunez@ub.edu)
Area de recerca: (Seguretat abiòtica)
Sector de Mercat:

Unitat de Tecnologia d'Aliments - Enginyeria de Sistemes Col·loïdals

Informació:

Investigador Principal: Dra. Carme González.

Correu electrònic: carme.gonzalez@ub.edu

Web: http://www.ub.edu/eg

SGR: Enginyeria de Sistemes Coloïdals


Linies d'Investigació

- Caracterització reològica i textura d'aliments. (Contacte: Dra Carme González carme.gonzalez@ub.edu)
Area de recerca: (Optimització de processos i millora de la qualitat dels aliments)
Sector de Mercat:

- Formulació i optimització de nous productes alimentaris. Canvi d'escala. (Contacte: Dra Carme González carme.gonzalez@ub.edu)
Area de recerca: (Optimització de processos i millora de la qualitat dels aliments)
Sector de Mercat:

- Valorització de residus en la industria alimentària. (Contacte: Dra Carme González carme.gonzalez@ub.edu)
Area de recerca: (Valorització de subproductes)
Sector de Mercat:

Vins, Aromes i Factors de Qualitat

Informació:

Investigador Principal: Dra. Susana Buxaderas i Dra Elvira López-Tamames.

Correu electrònic: susanabuxaderas@ub.edu

Web: http://www.ub.edu/depnutricioibromatologia/Grup%20Aromes/Castellano/GrupVins12.htm

SGR: Compostos Bioactius dels Aliments


Linies d'Investigació

- Caracterització d’atributs sensorials i de compostos determinants de la qualitat organolèptica. (Contacte: Dra. Susana Buxaderas i Dra Montserrat Riu montseriu@ub.edu)
Area de recerca: (Desenvolupament de tècniques d'anàlisi sensorial)
Sector de Mercat: (Vi)

- Area de recerca: (Optimització de processos i millora de la qualitat dels aliments) (Desenvolupament de tècniques d'anàlisi químic) (Autenticació i control del frau) (Autenticació i control del frau) (Seguretat abiòtica)
Sector de Mercat: (Ous i Derivats) (Olis i Greixos) (Carn i Derivats) (Administració Pública) (Llet) (Llet)

- Valorització de residus de vinificació. (Contacte: Dra. Susana Buxaderas i Dra Elvira López-Tamames e.lopez.tamames@ub.edu)
Area de recerca: (Valorització de subproductes)
Sector de Mercat: (Vi)

Virus Entèrics

Informació:

Investigador Principal: Dr. Albert Bosch.

Correu electrònic: abosch@ub.edu

Web: http://www.ub.edu/virusenterics/

SGR: Virus Entèrics


abcde

Linies d'Investigació

- Biologia molecular de virus entèrics. (Contacte: Dr Albert Bosch i Dra Rosa Pintó rpinto@ub.edu)
Area de recerca: (Desenvolupament de tècniques d'anàlisi biològic) (Seguretat biòtica)
Sector de Mercat: (Marisc) (Altres Fruites i Verdures) (Consumidors) (Aigua)

- Seguretat vírica de medicaments. (Contacte: Dr Albert Bosch abosch@ub.edu)
Area de recerca: (Desenvolupament de tècniques d'anàlisi biològic)
Sector de Mercat:

- Seguretat vírica d’aliments i aigües. (Contacte: Dr Albert Bosch abosch@ub.edu)
Area de recerca: (Desenvolupament de tècniques d'anàlisi biològic) (Seguretat biòtica)
Sector de Mercat: (Marisc) (Altres Fruites i Verdures) (Consumidors) (Administració Pública) (Aigua)  • © 2024 Universitat de Barcelona - Campus de l'Alimentació de Torribera | Tel.: 934 031 980

    Disseny i SEO: www.comunic-art.com web