Ajuts INSA

Publicat el: 14/10/2021 Resolta la segona convocatòria d'ajuts de borses de viatge INSA-UB per a membres de l'Institut. ...

Publicat el: 13/09/2021 Amb l’objectiu principal de fomentar la internacionalització de la recerca, des de l’INSA-UB es convoquen ajuts destinats a aquells membres de l’INSA-UB que participin activament en la organització d’una activitat científica en l’àmbit de la UB amb clara participació dels membres de l’Institut. ...

Publicat el: 13/09/2021 L'INSA-UB convoca ajuts per a la finalització de tesis doctorals dels investigadors predoctorals membres de l'Institut amb l'objectiu de contribuir a les despeses i taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral. ...

Publicat el: 12/07/2021 Resolució de la convocatòria del Programa de Foment de la Recerca Interna de l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona (FRI 2020). ...

Publicat el: 23/03/2021 L'INSA-UB convoca 2 ajuts en el marc del Programa per al Foment de la Recerca Interna (FRI). Aquests ajuts es convoquen amb l'objectiu d'estimular la col·laboració entre els investigadors joves de diferents grups de l’Institut, promovent l’elaboració de projectes de recerca originals i innovadors. ...

Publicat el: 08/03/2021 L'INSA-UB convoca ajuts per al foment de la publicació en accés obert amb l'objectiu de potenciar la difusió de coneixement derivat de la recerca feta pels grups de recerca que formen part de l'Institut, així com aquells derivats del treball conjunt amb grups de recerca internacionals. ...

Publicat el: 23/03/2021 Resolució de la convocatòria del Programa de Foment de la Recerca Interna de l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona (FRI 2019). ...

Publicat el: 18/02/2020 L'INSA-UB convoca 2 ajuts en el marc del Programa per al Foment de la Recerca Interna (FRI). Aquests ajuts es convoquen amb l'objectiu d'estimular la col·laboració entre els investigadors joves de diferents grups de l’Institut, promovent l’elaboració de projectes de recerca originals i innovadors. ...

Publicat el: 27/02/2018 L'INSA-UB convoca per 7è any consecutiu 2 ajuts en el marc del Programa per al Foment de la Recerca Interna (FRI). Aquests ajuts es convoquen amb l'objectiu d'estimular la col·laboració entre els investigadors joves de diferents grups de l’Institut, promovent l’elaboració de projectes de recerca originals i innovadors. ...

Publicat el: 15/09/2017 L'any 2017, l’INSA-UB va concedir 40 ajuts en forma de borses de viatge per estimular i facilitar la mobilitat internacional dels seus membres i difondre les activitats de recerca de l’Institut. Els ajuts es van distribuïr entre 15 grups de recerca i 58% d’aquests ajuts van anar destinats a personal en formació i professorat contractat temporal. ...  • © 2021 Universitat de Barcelona - Campus de l'Alimentació de Torribera | Tel.: 934 031 980

    Disseny i seo: www.comunic-art.com web