L'Institut

Missió i Objectius

L’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona (INSA-UB) és un institut propi, que neix amb l’objectiu de fer front a les demandes i les necessitats de la societat actual en recerca, formació i de prestació de serveis als sectors relacionats amb la indústria agroalimentària.

Els seus investigadors són experts en diferents vessants de la nutrició, l’anàlisi i el control dels aliments, en seguretat alimentària i en l’estudi de les repercussions socials i econòmiques de l’alimentació.

L’INSA-UB, amb seu al Campus de l’Alimentació, va ser aprovat l’any 2005, promogut per grups de recerca adscrits a les facultats de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Biologia, Química i de Geografia i Història per:

Objectius


Els objectius de l’INSA-UB són:

  • Potenciar la recerca dins dels seus àmbits, fomentant l’establiment d’equips multidisciplinaris.
  • Promoure la participació en programes de recerca institucionals i de l’administració i, especialment, en projectes de recerca europeus.
  • Fomentar el desenvolupament de projectes conjunts amb empreses dels sectors relacionats amb l’àmbit d’actuació de l’INSA-UB.
  • Posar a disposició de l’entorn social en aquest àmbit especialment la formació de tècnics i especialistes i la prestació de serveis.
  • Fomentar la transferència de coneixements i la difusió dels resultats de la recerca entre la societat i les administracions.
  • Assessorar els consumidors, les empreses i les administracions públiques sobre aspectes de nutrició i de qualitat i seguretat alimentària.


  • © 2024 Universitat de Barcelona - Campus de l'Alimentació de Torribera | Tel.: 934 031 980

    Disseny i SEO: www.comunic-art.com web