Oferta Científica/Tecnològica

Nutrició i salut. Aliments funcionals

AVALUACIÓ DEL POTENCIAL NUTRICIONAL I SALUDABLE DE COMPONENTS BIOACTIUS en diverses matrius alimentàries mitjançant:

 • 1. ESTUDIS EXPERIMENTALS O PRECLÍNICS
  • in silico (simulació per ordinador)
  • in vitro cel·lular (mecanismes)
  • in vivo en animals (mecanismes)
MODELS TIPUS EXEMPLES
Animals de malalties de prevalença elevada Immunització -
Inflamació Intestinal (DSS, TNBS) Intestinal moderada en rates Pulmonar aguda amb LPS Aguda local (edema per carragenina, edema per bradicinina, etc.) Crònica sistèmica (artritis adjuvant, artritis induïda per col·lagen)
Colitis Model KO (en rates i ratolins) Model químic (en rates i ratolins)
Al·lèrgia alimentària -
Càncer -
Arteriosclerosi / síndrome metabòlica -
In vitro per avaluar l’activitat antioxidant DPPH, ORAC, Rancimat, ABTS, FRAP, Linoleat de metil
In vitro per avaluar l’activitat antitòxica (beneficiosa) dels aliments o dels seus components i/o additius Toxicitat sistèmica Citotoxicitat
Toxicitat reproductiva Cultiu d’embrions sencers (WEC) Assaig de reproducció del peix zebra Assaig amb cèl·lules mare embrionàries (EST) Micromassa (MM) Assaig de teratogènesi en embrions de la granota Xenopus (FETAX)
Genotoxicitat Micronucleus Test (MNT) Comet assay
Carcinogènesi Cell Transformation Assay (CTA)
 • 2. ESTUDIS EN HUMANS
  • epidemiològic en humans (indirectes)
  • intervenció en humans (directes)
  • voluntaris sans
  • pacients
  • subjectes amb risc cardiovascular elevat

A través de tots aquests estudis es pot obtenir informació referent a:

Biodisponibilitat i metabolisme

Estudi de l’accés a la circulació sanguínia, a nivell cel·lular, dels ingredients funcionals i de components de la dieta en general:

 • Identificació i quantificació de compostos bioactius i els seus metabòlits en fluids biològics (llet materna, plasma, sèrum i orina) i teixits després de l’administració oral.
 • Avaluació in vivo de les seves propietats biològiques.
 • Avaluació de l’estabilitat, digestibilitat i potencial bioaccessibilitat de compostos bioactius mitjançant simulació de processos de digestió in vitro.

Biofuncionalitat(caracterització fisiològica i bioquímica)

Establiment de relació causal entre els nutrients i ingredients funcionals i les funcions de cèl·lules, òrgans i organismes en la prevenció de certs processos fisiopatològics.

Nutrigenòmica, proteòmica i metabolòmica

 • Descripció del proteoma d’un individu després de la ingesta de compostos bioactius (nutrigenòmica).
 • Descripció dels efectes biològics resultants d’aquest proteoma alterat (proteòmica).
 • Determinació del tipus de metabòlits formats i la seva concentració en fluids biològics com a resposta cel·lular a aquests canvis (metabolòmica).
 • Obtenció de marcadors de consum i marcadors d’efecte (estatut de patologies) i les seves possibles interaccions.


 • © 2024 Universitat de Barcelona - Campus de l'Alimentació de Torribera | Tel.: 934 031 980

  Disseny i SEO: www.comunic-art.com web