La professora Magda Rafecas, electa presidenta del Comitè Científic de l'AESAN

Publicat el: 06/05/2021  • © 2023 Universitat de Barcelona - Campus de l'Alimentació de Torribera | Tel.: 934 031 980

    Disseny i SEO: www.comunic-art.com web