Subsector de mercat: Pinsos

Subsector de mercat: Pinsos


Linies d'Investigació

Caracterització lipídica i autenticació d’aliments: valor nutritiu, comercial i gastronòmic.
- Contacte: Dr Francesc Guardiola i Dra Alba Tres
- Correu electrònic: atres@ub.edu
- Grup de recerca: LIBIFOOD-Lipids i Compostos Bioactius en la Cadena Alimentària (+INFO)
- Arees de recerca: (Autenticació i control del frau)

Efecte de prebiòtics sobre indicadors de salut intestinal.
- Contacte: Dra Ruth Ferrer i Dra Raquel Martin Venegas
- Correu electrònic: raquelmartin@ub.edu
- Grup de recerca: Transport Intestinal i Funció Epitelial de Barrera (+INFO)
- Arees de recerca: (Efectes sobre l'organisme)

Optimització de l'estabilitat oxidativa i la vida útil dels aliments.
- Contacte: Dr. Francesc Guardiola
- Correu electrònic: fguardiola@ub.edu
- Grup de recerca: LIBIFOOD-Lipids i Compostos Bioactius en la Cadena Alimentària (+INFO)
- Arees de recerca: (Optimització de processos i millora de la qualitat dels aliments) (Seguretat abiòtica) (Seguretat biòtica)

Utilització de l’hidroxianàleg de la metionina en la nutrició del pollastre.
- Contacte: Dra Ruth Ferrer
- Correu electrònic: rutferrer@ub.edu
- Grup de recerca: Transport Intestinal i Funció Epitelial de Barrera (+INFO)
- Arees de recerca: (Efectes sobre l'organisme) (Composició i valor nutritiu dels aliments)

Ús de greixos i subproductes grassos en pinsos: influència sobre la qualitat dels aliments d’origen animal.
- Contacte: Dr Francesc Guardiola
- Correu electrònic: fguardiola@ub.edu
- Grup de recerca: LIBIFOOD-Lipids i Compostos Bioactius en la Cadena Alimentària (+INFO)
- Arees de recerca: (Valorització de subproductes) (Optimització de processos i millora de la qualitat dels aliments) (Autenticació i control del frau) (Composició i valor nutritiu dels aliments)  • © 2024 Universitat de Barcelona - Campus de l'Alimentació de Torribera | Tel.: 934 031 980

    Disseny i SEO: www.comunic-art.com web