Subsector de mercat: Peix

Subsector de mercat: Peix


Linies d'Investigació

Composició qualitativa i quantitativa de compostos bioactius dels aliments. Avaluació de la ingesta i del risc. Interaccions amb medicaments.
- Contacte: Dra M. Carmen Vidal
- Correu electrònic: mcvidal@ub.edu
- Grup de recerca: Amines i Poliamines Bioactives als Aliments (+INFO)
- Arees de recerca: (Seguretat abiòtica) (Composició i valor nutritiu dels aliments)

Estudi de glicoestructures presents en aeromones mesòfiles i plesiomones.
- Contacte: Dr Joan Tomás i Dra Susana Merino
- Correu electrònic: smerino@ub.edu
- Grup de recerca: Genòmica i Proteòmica dels Factors de Virulència Bacterians (+INFO)
- Arees de recerca: (Desenvolupament de tècniques d'anàlisi biològic)

Microbiologia d'aliments fermentats.
- Contacte: Dra Núria Rius
- Correu electrònic: nrius@ub.edu
- Grup de recerca:
- Arees de recerca: (Seguretat biòtica)

Microbiologia dels Aliments
- Contacte: Dra. Núria Rius
- Correu electrònic: nrius@ub.edu
- Grup de recerca:
- Arees de recerca:

Producció microbiana de biotensioactius i emulsionants.
- Contacte:
- Correu electrònic:
- Grup de recerca:
- Arees de recerca: (Optimització de processos i millora de la qualitat dels aliments)

Qualitat i Seguretat Alimentària: indicadors de qualitat higiènica i noves eines (formulació, processat i cuinat) per la reducció de compostos potencialment perillosos en aliments. Gestió i prevenció del frau en aliments de qualitat diferenciada.
- Contacte:
- Correu electrònic: mcvidal@ub.edu
- Grup de recerca: Amines i Poliamines Bioactives als Aliments (+INFO)
- Arees de recerca: (Optimització de processos i millora de la qualitat dels aliments) (Autenticació i control del frau) (Seguretat abiòtica)

Resposta bacteriana a l’estrès.
- Contacte: Dra Núria Rius
- Correu electrònic: nrius@ub.edu
- Grup de recerca:
- Arees de recerca: (Optimització de processos i millora de la qualitat dels aliments) (Seguretat biòtica)  • © 2023 Universitat de Barcelona - Campus de l'Alimentació de Torribera | Tel.: 934 031 980

    Disseny i SEO: www.comunic-art.com web