Subsector de mercat: Ous i Derivats

Subsector de mercat: Ous i Derivats


Linies d'Investigació

Estudi de compostos bioactius.
- Contacte: Dr Francesc Guardiola i Dra Magda Rafecas
- Correu electrònic: magdarafecas@ub.edu
- Grup de recerca: LIBIFOOD-Lipids i Compostos Bioactius en la Cadena Alimentària (+INFO)
- Arees de recerca: (Efectes sobre l'organisme) (Composició i valor nutritiu dels aliments)

Optimització de l'estabilitat oxidativa i la vida útil dels aliments.
- Contacte: Dr. Francesc Guardiola
- Correu electrònic: fguardiola@ub.edu
- Grup de recerca: LIBIFOOD-Lipids i Compostos Bioactius en la Cadena Alimentària (+INFO)
- Arees de recerca: (Optimització de processos i millora de la qualitat dels aliments) (Seguretat abiòtica) (Seguretat biòtica)

Ús de greixos i subproductes grassos en pinsos: influència sobre la qualitat dels aliments d’origen animal.
- Contacte: Dr Francesc Guardiola
- Correu electrònic: fguardiola@ub.edu
- Grup de recerca: LIBIFOOD-Lipids i Compostos Bioactius en la Cadena Alimentària (+INFO)
- Arees de recerca: (Valorització de subproductes) (Optimització de processos i millora de la qualitat dels aliments) (Autenticació i control del frau) (Composició i valor nutritiu dels aliments)  • © 2024 Universitat de Barcelona - Campus de l'Alimentació de Torribera | Tel.: 934 031 980

    Disseny i SEO: www.comunic-art.com web