Programa de recerca: Seguretat Alimentària

En aquest apartat podreu trobar les línies de recerca corresponents a la seguretat alimentària i les diferents àrees: seguretat biològica i seguretat química.

Area de recerca: Seguretat biòtica


Linies d'Investigació

Biologia molecular de nuclis de lipopolisacàrids (LPS).
- Contacte: Dr Joan Tomás
- Correu electrònic: jtomas@ub.edu
- Grup de recerca: Genòmica i Proteòmica dels Factors de Virulència Bacterians (+INFO)
- Sector de Mercat: (Consumidors)

Biologia molecular de virus entèrics.
- Contacte: Dr Albert Bosch i Dra Rosa Pintó
- Correu electrònic: rpinto@ub.edu
- Grup de recerca: Virus Entèrics (+INFO)
- Sector de Mercat: (Marisc) (Altres Fruites i Verdures) (Consumidors) (Aigua)

Estudi d’estructures presents en la superfície de gramnegatius implicats en la interacció hoste-patogen.
- Contacte: Dr. Joan Tomás
- Correu electrònic: smerino@ub.edu
- Grup de recerca: Genòmica i Proteòmica dels Factors de Virulència Bacterians (+INFO)
- Sector de Mercat: (Consumidors)

Microbiologia d'aliments fermentats.
- Contacte: Dra Núria Rius
- Correu electrònic: nrius@ub.edu
- Grup de recerca:
- Sector de Mercat: (Peix) (Carn i Derivats)

Optimització de l'estabilitat oxidativa i la vida útil dels aliments.
- Contacte: Dr. Francesc Guardiola
- Correu electrònic: fguardiola@ub.edu
- Grup de recerca: LIBIFOOD-Lipids i Compostos Bioactius en la Cadena Alimentària (+INFO)
- Sector de Mercat: (Pinsos) (Pa i Brioixeria) (Ous i Derivats) (Olis i Greixos) (Gastronomia i Ciències Culinàries) (Carn i Derivats)

Resposta bacteriana a l’estrès.
- Contacte: Dra Núria Rius
- Correu electrònic: nrius@ub.edu
- Grup de recerca:
- Sector de Mercat: (Peix) (Carn i Derivats)

Seguretat vírica d’aliments i aigües.
- Contacte: Dr Albert Bosch
- Correu electrònic: abosch@ub.edu
- Grup de recerca: Virus Entèrics (+INFO)
- Sector de Mercat: (Marisc) (Altres Fruites i Verdures) (Consumidors) (Administració Pública) (Aigua)

Area de recerca: Seguretat abiòtica


Linies d'Investigació

Avaluació de la toxicitat sobre el desenvolupament amb models experimentals alternatius.
- Contacte: Dr Jesús Gómez
- Correu electrònic: jesusgomez@ub.edu
- Grup de recerca: Grup de Recerca en Toxicologia (+INFO)
- Sector de Mercat: (Vi)

Composició qualitativa i quantitativa de compostos bioactius dels aliments. Avaluació de la ingesta i del risc. Interaccions amb medicaments.
- Contacte: Dra M. Carmen Vidal
- Correu electrònic: mcvidal@ub.edu
- Grup de recerca: Amines i Poliamines Bioactives als Aliments (+INFO)
- Sector de Mercat: (Peix) (Altres Fruites i Verdures) (Consumidors) (Carn i Derivats) (Administració Pública) (Altres Begudes)

Contaminació dels Aliments. Avaluació de l’Exposició i del Risc.
- Contacte: Dr. Jesús Gómez
- Correu electrònic: jesusgomez@ub.edu
- Grup de recerca: Grup de Recerca en Toxicologia (+INFO)
- Sector de Mercat: (Consumidors) (Administració Pública)

Determinació de contaminants alimentaris.
- Contacte: Dr Lluís Puignou i Dr Oscar Núñez
- Correu electrònic: oscar.nunez@ub.edu
- Grup de recerca: Unitat de Química Analítica de la Facultat de Farmàcia (+INFO)
- Sector de Mercat:

Estudis de toxicitat i biodisponibilitat d’ingredients funcionals.
- Contacte: Dra Joana Planas
- Correu electrònic: jmplanas@ub.edu
- Grup de recerca: Fisiologia i Fisiopatologia Nutricionals (FIPAN) (+INFO)
- Sector de Mercat:

Optimització de l'estabilitat oxidativa i la vida útil dels aliments.
- Contacte: Dr. Francesc Guardiola
- Correu electrònic: fguardiola@ub.edu
- Grup de recerca: LIBIFOOD-Lipids i Compostos Bioactius en la Cadena Alimentària (+INFO)
- Sector de Mercat: (Pinsos) (Pa i Brioixeria) (Ous i Derivats) (Olis i Greixos) (Gastronomia i Ciències Culinàries) (Carn i Derivats)

Qualitat i Seguretat Alimentària: indicadors de qualitat higiènica i noves eines (formulació, processat i cuinat) per la reducció de compostos potencialment perillosos en aliments. Gestió i prevenció del frau en aliments de qualitat diferenciada.
- Contacte: Dra. M. Carmen Vidal
- Correu electrònic: mcvidal@ub.edu
- Grup de recerca: Amines i Poliamines Bioactives als Aliments (+INFO)
- Sector de Mercat: (Peix) (Gastronomia i Ciències Culinàries) (Altres Fruites i Verdures) (Consumidors) (Carn i Derivats) (Administració Pública) (Altres Begudes) (Aigua)

Toxicologia ambiental i ecotoxicologia. Avaluació del risc ambiental.
- Contacte: Dr Jesús Gómez
- Correu electrònic: jesusgomez@ub.edu
- Grup de recerca: Grup de Recerca en Toxicologia (+INFO)
- Sector de Mercat: (Consumidors) (Administració Pública)  • © 2024 Universitat de Barcelona - Campus de l'Alimentació de Torribera | Tel.: 934 031 980

    Disseny i SEO: www.comunic-art.com web