Area de recerca: Desenvolupament de tècniques d'anàlisi biològic

Area de recerca: Desenvolupament de tècniques d'anàlisi biològic


Linies d'Investigació

Anàlisi de components bioactius en aliments i mostres biològiques.
- Contacte: Dra Rosa M Lamuela
- Correu electrònic: lamuela@ub.edu
- Grup de recerca: Antioxidants Naturals: Polifenols (+INFO)
- Sector de Mercat: (Olis i Greixos) (Oli d'Oliva) (Altres Fruites i Verdures) (Tomàquet) (Cítrics) (Cervesa) (Vi) (Cacau)

Avaluació de la toxicitat sobre el desenvolupament amb models experimentals alternatius.
- Contacte: Dr Jesús Gómez
- Correu electrònic: jesusgomez@ub.edu
- Grup de recerca: Grup de Recerca en Toxicologia (+INFO)
- Sector de Mercat: (Vi)

Biologia molecular de nuclis de lipopolisacàrids (LPS).
- Contacte: Dr Joan Tomás
- Correu electrònic: jtomas@ub.edu
- Grup de recerca: Genòmica i Proteòmica dels Factors de Virulència Bacterians (+INFO)
- Sector de Mercat: (Consumidors)

Biologia molecular de virus entèrics.
- Contacte: Dr Albert Bosch i Dra Rosa Pintó
- Correu electrònic: rpinto@ub.edu
- Grup de recerca: Virus Entèrics (+INFO)
- Sector de Mercat: (Marisc) (Altres Fruites i Verdures) (Consumidors) (Aigua)

Estudi de glicoestructures presents en aeromones mesòfiles i plesiomones.
- Contacte: Dr Joan Tomás i Dra Susana Merino
- Correu electrònic: smerino@ub.edu
- Grup de recerca: Genòmica i Proteòmica dels Factors de Virulència Bacterians (+INFO)
- Sector de Mercat: (Peix) (Marisc) (Consumidors) (Aigua)

Metabolòmica i biomarcadors de risc, de malaltia i d’exposició a substàncies actives, aliments i o patrons dietètics. Desenvolupament de biomarcadors d’efecte i d’ingesta. Bioquímica clínica i biologia molecular de l’obesitat i la diabetis. Estudi de perfils metabòlics.
- Contacte: Dra Cristina Andrés
- Correu electrònic: candres@ub.edu
- Grup de recerca:
- Sector de Mercat:

Seguretat vírica de medicaments.
- Contacte: Dr Albert Bosch
- Correu electrònic: abosch@ub.edu
- Grup de recerca: Virus Entèrics (+INFO)
- Sector de Mercat:

Seguretat vírica d’aliments i aigües.
- Contacte: Dr Albert Bosch
- Correu electrònic: abosch@ub.edu
- Grup de recerca: Virus Entèrics (+INFO)
- Sector de Mercat: (Marisc) (Altres Fruites i Verdures) (Consumidors) (Administració Pública) (Aigua)

Validació de protocols d'anàlisi metabolòmica per aproximació dirigida i no dirigida mitjançant NMR i LC-MS/MS en mostres biològiques. Estratègies computacionals i bioinformàtiques per a la visualització i interpretació de dades òmiques.
- Contacte: Dra. Cristina Andrés-Lacueva
- Correu electrònic: candres@ub.edu
- Grup de recerca: Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional i dels Aliments (+INFO)
- Sector de Mercat: (Complements alimentosos) (Llet Materna) (Cervesa) (Vi) (Cacau)  • © 2023 Universitat de Barcelona - Campus de l'Alimentació de Torribera | Tel.: 934 031 980

    Disseny i SEO: www.comunic-art.com web