Programa de recerca: Innovació Analítica i Tecnològica

En aquest apartat podreu trobar les línies de recerca corresponents a la innovació analítica i tecnològica i les diferents àrees: desenvolupament de tècniques d'anàlisi químic, desenvolupament de tècniques d'anàlisi biològic, desenvolupament de tècniques d'anàlisi sensorial, etc.

Area de recerca: Autenticació i control del frau


Linies d'Investigació

Autenticació i traçabilitat d’aliments.
- Contacte: Dr Lluis Puignou i Dr Xavier Saurina
- Correu electrònic: xavi.saurina@ub.edu
- Grup de recerca: Unitat de Química Analítica de la Facultat de Farmàcia (+INFO)
- Sector de Mercat: (Oli d'Oliva) (Altres Fruites i Verdures) (Altres Begudes)

Caracterització lipídica i autenticació d’aliments: valor nutritiu, comercial i gastronòmic.
- Contacte: Dr Francesc Guardiola i Dra Alba Tres
- Correu electrònic: atres@ub.edu
- Grup de recerca: LIBIFOOD-Lipids i Compostos Bioactius en la Cadena Alimentària (+INFO)
- Sector de Mercat: (Productes ecològics) (Pinsos) (Olis i Greixos) (Oli d'Oliva) (Carn i Derivats)

Detecció i identificació de substàncies peptídiques responsables de donar valor afegit a aliments funcionals.
- Contacte: Dr José Barbosa
- Correu electrònic: barbosa@ub.edu
- Grup de recerca: Bioanàlisi (+INFO)
- Sector de Mercat: (Oli d'Oliva) (Consumidors) (Complements alimentosos) (Administració Pública) (Llet Materna) (Cervesa) (Vi)

Qualitat i Seguretat Alimentària: indicadors de qualitat higiènica i noves eines (formulació, processat i cuinat) per la reducció de compostos potencialment perillosos en aliments. Gestió i prevenció del frau en aliments de qualitat diferenciada.
- Contacte: Dra. M. Carmen Vidal
- Correu electrònic: mcvidal@ub.edu
- Grup de recerca: Amines i Poliamines Bioactives als Aliments (+INFO)
- Sector de Mercat: (Peix) (Gastronomia i Ciències Culinàries) (Altres Fruites i Verdures) (Consumidors) (Carn i Derivats) (Administració Pública) (Altres Begudes) (Aigua)

Ús de greixos i subproductes grassos en pinsos: influència sobre la qualitat dels aliments d’origen animal.
- Contacte: Dr Francesc Guardiola
- Correu electrònic: fguardiola@ub.edu
- Grup de recerca: LIBIFOOD-Lipids i Compostos Bioactius en la Cadena Alimentària (+INFO)
- Sector de Mercat: (Pinsos) (Ous i Derivats) (Olis i Greixos) (Carn i Derivats)

Area de recerca: Desenvolupament de tècniques d'anàlisi químic


Linies d'Investigació

Anàlisi de components bioactius en aliments i mostres biològiques.
- Contacte: Dra Rosa M Lamuela
- Correu electrònic: lamuela@ub.edu
- Grup de recerca: Antioxidants Naturals: Polifenols (+INFO)
- Sector de Mercat: (Olis i Greixos) (Oli d'Oliva) (Altres Fruites i Verdures) (Tomàquet) (Cítrics) (Cervesa) (Vi) (Cacau)

Detecció i identificació de substàncies peptídiques responsables de donar valor afegit a aliments funcionals.
- Contacte: Dr José Barbosa
- Correu electrònic: barbosa@ub.edu
- Grup de recerca: Bioanàlisi (+INFO)
- Sector de Mercat: (Oli d'Oliva) (Consumidors) (Complements alimentosos) (Administració Pública) (Llet Materna) (Cervesa) (Vi)

Intolerància a la histamina: Biomarcadors metabolòmics i genòmics, estudis clínics, microbioma i probiòtics amb activitat DAO.
- Contacte: Dra M. Carmen Vidal
- Correu electrònic: mcvidal@ub.edu
- Grup de recerca: Amines i Poliamines Bioactives als Aliments (+INFO)
- Sector de Mercat: (Consumidors) (Complements alimentosos)

Metabolòmica i biomarcadors de risc, de malaltia i d’exposició a substàncies actives, aliments i o patrons dietètics. Desenvolupament de biomarcadors d’efecte i d’ingesta. Bioquímica clínica i biologia molecular de l’obesitat i la diabetis. Estudi de perfils metabòlics.
- Contacte: Dra Cristina Andrés
- Correu electrònic: candres@ub.edu
- Grup de recerca:
- Sector de Mercat:

Validació de protocols d'anàlisi metabolòmica per aproximació dirigida i no dirigida mitjançant NMR i LC-MS/MS en mostres biològiques. Estratègies computacionals i bioinformàtiques per a la visualització i interpretació de dades òmiques.
- Contacte: Dra. Cristina Andrés-Lacueva
- Correu electrònic: candres@ub.edu
- Grup de recerca: Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional i dels Aliments (+INFO)
- Sector de Mercat: (Complements alimentosos) (Llet Materna) (Cervesa) (Vi) (Cacau)

Area de recerca: Desenvolupament de tècniques d'anàlisi biològic


Linies d'Investigació

Anàlisi de components bioactius en aliments i mostres biològiques.
- Contacte: Dra Rosa M Lamuela
- Correu electrònic: lamuela@ub.edu
- Grup de recerca: Antioxidants Naturals: Polifenols (+INFO)
- Sector de Mercat: (Olis i Greixos) (Oli d'Oliva) (Altres Fruites i Verdures) (Tomàquet) (Cítrics) (Cervesa) (Vi) (Cacau)

Avaluació de la toxicitat sobre el desenvolupament amb models experimentals alternatius.
- Contacte: Dr Jesús Gómez
- Correu electrònic: jesusgomez@ub.edu
- Grup de recerca: Grup de Recerca en Toxicologia (+INFO)
- Sector de Mercat: (Vi)

Biologia molecular de nuclis de lipopolisacàrids (LPS).
- Contacte: Dr Joan Tomás
- Correu electrònic: jtomas@ub.edu
- Grup de recerca: Genòmica i Proteòmica dels Factors de Virulència Bacterians (+INFO)
- Sector de Mercat: (Consumidors)

Biologia molecular de virus entèrics.
- Contacte: Dr Albert Bosch i Dra Rosa Pintó
- Correu electrònic: rpinto@ub.edu
- Grup de recerca: Virus Entèrics (+INFO)
- Sector de Mercat: (Marisc) (Altres Fruites i Verdures) (Consumidors) (Aigua)

Estudi de glicoestructures presents en aeromones mesòfiles i plesiomones.
- Contacte: Dr Joan Tomás i Dra Susana Merino
- Correu electrònic: smerino@ub.edu
- Grup de recerca: Genòmica i Proteòmica dels Factors de Virulència Bacterians (+INFO)
- Sector de Mercat: (Peix) (Marisc) (Consumidors) (Aigua)

Metabolòmica i biomarcadors de risc, de malaltia i d’exposició a substàncies actives, aliments i o patrons dietètics. Desenvolupament de biomarcadors d’efecte i d’ingesta. Bioquímica clínica i biologia molecular de l’obesitat i la diabetis. Estudi de perfils metabòlics.
- Contacte: Dra Cristina Andrés
- Correu electrònic: candres@ub.edu
- Grup de recerca:
- Sector de Mercat:

Seguretat vírica de medicaments.
- Contacte: Dr Albert Bosch
- Correu electrònic: abosch@ub.edu
- Grup de recerca: Virus Entèrics (+INFO)
- Sector de Mercat:

Seguretat vírica d’aliments i aigües.
- Contacte: Dr Albert Bosch
- Correu electrònic: abosch@ub.edu
- Grup de recerca: Virus Entèrics (+INFO)
- Sector de Mercat: (Marisc) (Altres Fruites i Verdures) (Consumidors) (Administració Pública) (Aigua)

Validació de protocols d'anàlisi metabolòmica per aproximació dirigida i no dirigida mitjançant NMR i LC-MS/MS en mostres biològiques. Estratègies computacionals i bioinformàtiques per a la visualització i interpretació de dades òmiques.
- Contacte: Dra. Cristina Andrés-Lacueva
- Correu electrònic: candres@ub.edu
- Grup de recerca: Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional i dels Aliments (+INFO)
- Sector de Mercat: (Complements alimentosos) (Llet Materna) (Cervesa) (Vi) (Cacau)

Area de recerca: Desenvolupament de tècniques d'anàlisi sensorial


Linies d'Investigació

Caracterització d’atributs sensorials i de compostos determinants de la qualitat organolèptica.
- Contacte: Dra. Susana Buxaderas i Dra Montserrat Riu
- Correu electrònic: montseriu@ub.edu
- Grup de recerca: Vins, Aromes i Factors de Qualitat (+INFO)
- Sector de Mercat: (Vi)

Area de recerca: Optimització de processos i millora de la qualitat dels aliments


Linies d'Investigació

Caracterització reològica i textura d'aliments.
- Contacte: Dra Carme González
- Correu electrònic: carme.gonzalez@ub.edu
- Grup de recerca: Unitat de Tecnologia d'Aliments - Enginyeria de Sistemes Col·loïdals (+INFO)
- Sector de Mercat:

Construcció de la fertilitat del sol en conreus de cereals.
- Contacte: Dr Joan Romanyà
- Correu electrònic: jromanya@ub.edu
- Grup de recerca: Ecologia dels Sistemes Agrícoles (+INFO)
- Sector de Mercat:

Detecció i identificació de substàncies peptídiques responsables de donar valor afegit a aliments funcionals.
- Contacte: Dr José Barbosa
- Correu electrònic: barbosa@ub.edu
- Grup de recerca: Bioanàlisi (+INFO)
- Sector de Mercat: (Oli d'Oliva) (Consumidors) (Complements alimentosos) (Administració Pública) (Llet Materna) (Cervesa) (Vi)

Formulació i optimització de nous productes alimentaris. Canvi d'escala.
- Contacte: Dra Carme González
- Correu electrònic: carme.gonzalez@ub.edu
- Grup de recerca: Unitat de Tecnologia d'Aliments - Enginyeria de Sistemes Col·loïdals (+INFO)
- Sector de Mercat:

Optimització de l'estabilitat oxidativa i la vida útil dels aliments.
- Contacte: Dr. Francesc Guardiola
- Correu electrònic: fguardiola@ub.edu
- Grup de recerca: LIBIFOOD-Lipids i Compostos Bioactius en la Cadena Alimentària (+INFO)
- Sector de Mercat: (Pinsos) (Pa i Brioixeria) (Ous i Derivats) (Olis i Greixos) (Gastronomia i Ciències Culinàries) (Carn i Derivats)

Producció microbiana de biotensioactius i emulsionants.
- Contacte: Dra. Joana Relat Pardo
- Correu electrònic: jrelat@ub.edu
- Grup de recerca:
- Sector de Mercat: (Peix) (Carn i Derivats)

Qualitat i Seguretat Alimentària: indicadors de qualitat higiènica i noves eines (formulació, processat i cuinat) per la reducció de compostos potencialment perillosos en aliments. Gestió i prevenció del frau en aliments de qualitat diferenciada.
- Contacte: Dra. M. Carmen Vidal
- Correu electrònic: mcvidal@ub.edu
- Grup de recerca: Amines i Poliamines Bioactives als Aliments (+INFO)
- Sector de Mercat: (Peix) (Gastronomia i Ciències Culinàries) (Altres Fruites i Verdures) (Consumidors) (Carn i Derivats) (Administració Pública) (Altres Begudes) (Aigua)

Resposta bacteriana a l’estrès.
- Contacte: Dra Núria Rius
- Correu electrònic: nrius@ub.edu
- Grup de recerca:
- Sector de Mercat: (Peix) (Carn i Derivats)

Ús de cobertes vegetales per la millora dels serveis ecosistèmics en conreus d'horta.
- Contacte: Dr Joan Romanyà
- Correu electrònic: jromanya@ub.edu
- Grup de recerca: Ecologia dels Sistemes Agrícoles (+INFO)
- Sector de Mercat:

Ús de greixos i subproductes grassos en pinsos: influència sobre la qualitat dels aliments d’origen animal.
- Contacte: Dr Francesc Guardiola
- Correu electrònic: fguardiola@ub.edu
- Grup de recerca: LIBIFOOD-Lipids i Compostos Bioactius en la Cadena Alimentària (+INFO)
- Sector de Mercat: (Pinsos) (Ous i Derivats) (Olis i Greixos) (Carn i Derivats)

Ús del compost en el control de la verticilosi.
- Contacte: Dr Joan Romanyà
- Correu electrònic: jromanya@ub.edu
- Grup de recerca: Ecologia dels Sistemes Agrícoles (+INFO)
- Sector de Mercat:

Area de recerca: Valorització de subproductes


Linies d'Investigació

Detecció i identificació de substàncies peptídiques responsables de donar valor afegit a aliments funcionals.
- Contacte: Dr José Barbosa
- Correu electrònic: barbosa@ub.edu
- Grup de recerca: Bioanàlisi (+INFO)
- Sector de Mercat: (Oli d'Oliva) (Consumidors) (Complements alimentosos) (Administració Pública) (Llet Materna) (Cervesa) (Vi)

Valorització de residus de vinificació.
- Contacte: Dra. Susana Buxaderas i Dra Elvira López-Tamames
- Correu electrònic: e.lopez.tamames@ub.edu
- Grup de recerca: Vins, Aromes i Factors de Qualitat (+INFO)
- Sector de Mercat: (Vi)

Valorització de residus en la industria alimentària.
- Contacte: Dra Carme González
- Correu electrònic: carme.gonzalez@ub.edu
- Grup de recerca: Unitat de Tecnologia d'Aliments - Enginyeria de Sistemes Col·loïdals (+INFO)
- Sector de Mercat:

Ús de greixos i subproductes grassos en pinsos: influència sobre la qualitat dels aliments d’origen animal.
- Contacte: Dr Francesc Guardiola
- Correu electrònic: fguardiola@ub.edu
- Grup de recerca: LIBIFOOD-Lipids i Compostos Bioactius en la Cadena Alimentària (+INFO)
- Sector de Mercat: (Pinsos) (Ous i Derivats) (Olis i Greixos) (Carn i Derivats)  • © 2024 Universitat de Barcelona - Campus de l'Alimentació de Torribera | Tel.: 934 031 980

    Disseny i SEO: www.comunic-art.com web