Resolució de la convocatòria d'Ajuts per a l'organització de congressos i activitats científiques

El 9 de setembre de 2021, la Comissió Permanent de l’Institut de Nutrició i Seguretat Alimentària de la UB va aprovar la convocatòria d’ajuts per a l’organització de congressos per als membres de l’INSA-UB que participin activament en la organització d’una activitat en l’àmbit de la UB i amb clara participació dels membres de l’Institut.

El 14 de març de 2022, la Comissió Permanent de l’INSAꞏUB es va reunir i va emetre la proposta corresponent després d’examinar les solꞏlicituds rebudes.

La resolució de concessió dels ajuts es pot consultar a la web de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació  • © 2023 Universitat de Barcelona - Campus de l'Alimentació de Torribera | Tel.: 934 031 980

    Disseny i SEO: www.comunic-art.com web