Ajuts Borses Viatge

L'any 2017, l’INSA-UB va concedir 40 ajuts en forma de borses de viatge per estimular i facilitar la mobilitat internacional dels seus membres i difondre les activitats de recerca de l’Institut. Els ajuts s’han distribuït entre 15 grups de recerca i 58% d’aquests ajuts han anat destinats a personal en formació i professorat contractat temporal.

Els ajuts van permetre la presentació de comunicacions en nombrosos congressos (VIII Workshop Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos; Wine and Health 2017; 33 International Symposium on Microscale Separations and Bioanalysis; 253rd American Chemical Society National Meeting; 19th IWA-HRWM Symposium; Food Integrity 2017; 11th World Congress on Polyphenols Applications; XIV Congreso Nacional de Virología; 12th International Congress on Aeromonas & Plesiomonas; 13th International Society for Exercise and Immunology-ISEI Symposium; International Association of Food Protection-IAFP Annual Meeting; 10th Anniversary International Symposium on Immunonutrition 2017; 15th Euro Fed Lipid Congress; 38th International Union of Physiological Sciences-IUPS Meeting; 39 ESPEN Congress on Clinical Nutrition and Metabolism; XXI Reunión de la Sociedad de Química Analítica-SEQA 2017; 16th Human Proteome Organization World Congress-HUPO 2017; Mediterranean Diet and Health, la realització de 2 estades de recerca a University of Auckland i al Centre Wallon de Recherches Agronomiques, i la participació formativa al CloudMET 2017: Scientific School On Cloud-Based Metabolomics Data Analysis And Collaboration.  • © 2020 Universitat de Barcelona - Campus de l'Alimentació de Torribera | Tel.: 934 031 980

    Disseny i seo: www.comunic-art.com web