Actualitat INSA

Publicat el: 28/07/2021

De què es tracta aquest projecte?

El projecte FoSaMed és un projecte Erasmus+ finançat per la Comissió Europea amb l'objectiu de desenvolupar un programa de màster conjunt sobre Seguretat Alimentària al Marroc. Amb una durada de gener de 2021 a gener de 2024, reuneix IES marroquins que promouen l'educació inclusiva a través del desenvolupament de plans d'estudi i la formació de professors en matèria de seguretat alimentària, a saber, l'Institut Agronòmic i Veterinari Hassan II (IAV), l'Escola Nacional d'Agricultura (ENA), la Universitat Ibn Tofail (IBN) i la Universitat Mohamed I (UMP), que rebran el suport del coordinador del projecte, la Universitat de Évora (UEVORA), juntament amb la Universitat de Barcelona (UB) i la Unió d'Universitats del Mediterrani (UNIMED).

Els acadèmics marroquins reben formació sobre metodologies d'ensenyament modernes i innovadores amb la finalitat de dissenyar un programa de màster que 1) promogui la dieta mediterrània tradicional 2) s'associï a les cadenes curtes de subministrament d'aliments 3) promogui una educació superior inclusiva implicant grups desfavorits, com les dones, les poblacions rurals i els refugiats, i donant-los igualtat d'accés al coneixement i a les oportunitats.

...

Publicat el: 23/07/2021

L'INSA i el Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia de la Universitat de Barcelona organitzen conjuntament el seminari "Valorització del residus agrícoles, nous enfocaments en sectors tradicionals", que serà presentat per la Dra. Marina Ramos, professora visitant de la Universitat d'Alacant.

...

Ajudes INSA

Publicat el: 12/07/2021 Resolució de la convocatòria del Programa de Foment de la Recerca Interna de l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona (FRI 2020). ...

Publicat el: 23/03/2021 L'INSA-UB convoca 2 ajuts en el marc del Programa per al Foment de la Recerca Interna (FRI). Aquests ajuts es convoquen amb l'objectiu d'estimular la col·laboració entre els investigadors joves de diferents grups de l’Institut, promovent l’elaboració de projectes de recerca originals i innovadors. ...

INSA: Institut de recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària

Potenciem la recerca dins dels àmbits en què treballa, fomentant la col•laboració entre investigadors


L’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona (INSA-UB) és un institut propi que neix amb l’objectiu de fer front a les demandes i les necessitats de la societat actual pel que fa a recerca, formació i prestació de serveis als sectors relacionats amb la indústria agroalimentària.

L’Institut va ser aprovat l’any 2005, promogut per vint-i-dos grups de recerca d’onze departaments adscrits a les facultats de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Biologia, Química i Geografia i Història. Dinou d’aquests grups són —o formen part de— catorze grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya.

Arees de recerca  • © 2021 Universitat de Barcelona - Campus de l'Alimentació de Torribera | Tel.: 934 031 980

    Disseny i seo: www.comunic-art.com web